BMW I7 XDrive60
138000 EUR

Despre Noi Servicii Auto Noi - 0Km Auto Rulate Parteneri Echipa Contact

Lista Serviciilor Logistic Center Group
 

LCG asigură:

 • vânzarea din stoc
 • vanzarea pe baza de comandă din baza de date.
 • Comenzile vor fi onorate în maxim 7 zile lucrătoare.
 • preluarea spre vânzare (în regim de consignație) sau cumpararea autoturismului

Oferim un serviciu complet:

 • pregătirea de vânzare
 • fișa tehnică detaliată a automobilului
 • înmatricularea automobilului
 • incheierea de polite RCA
 • incheierea de contracte de asigurare de tip CASCO

LCG vă pune la dispoziție un sistem de vanzare flexibil:

 • cu plata integrala
 • leasing(persoane juridice și fizice)

Condiții finațare leasing

 • avans minim: 25 % pret CIP
 • rate esalonate pe 12 - 48 luni
 • vechime maxima a masinii de 6 ani

Avantaje Leasing

 • taxele vamale aferente importurilor se aplica la valoarea reziduala 20%, nu la 100% cum se aplică in cazul achitării integrale.
 • plata se face esalonat, pe o perioada de la unu la trei ani

Dezavantaje Leasing

 • la valoarea de cumparare a marfii se adauga comisionul de leasing. Acesta este insa mai mic decat reducerea taxelor vamale si se plateste esalonat
 • pe toata durata derularii contractului, societatea de leasing, denumita finantator, este proprietara automobilului cumparat. Beneficiarul contractului de leasing, denumit utilizator, va intra in posesia bunului dupa achitarea valorii reziduale.

Exemplu de calcul LEASING :

 • Valoare credit         : 10.000 EUR (fara TVA)
 • Avans 30%             : 3.000 EUR (fara TVA)
 • Termen leasing       : 36 luni
 • Redeventa lunara    : 234 EUR (fara TVA)

ASIGURAREA CASCO este obligatorie!

 • reprezinta 4,9% din valoarea produsului
 • nu este inclusa in rata lunara
 • se plateste trimistrial

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA UNUI DOSAR DE ANALIZA
-PERSOANE JURIDICE-

 1. Statut/act constitutiv
 2. Contract/ act constitutiv
 3. Hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii
 4. Actele aditionale la Statut sau Contract
 5. Cereri de mentiuni
 6. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului
 7. Certificatul de inregistrare fiscala/ cod unic
 8. Copie act identitate al administratorului
 9. Solicitarea de infiintare si formular analiza leasing
 10. Imputernicire semnata de asociatii firmei pentru persoana desemnata sa reprezinte societatea
 11. Certificat constatator de la Registrul Comertului
 12. Scurta prezentare a societatii (domeniul de activitate, evolutie, proiecte pentru perioada viitoare etc)
 13. Actul de proprietate/ Act inchiriere spatiu
 14. Bilanturile contabile pentru 2002 si 2003 cu balantele aferente la luna decembrie
 15. Ultimile doua balante de verificare
 16. Ultimul bilant contabil
 17. Decontul de TVA si impozit pe profit
 18. Extras de cont pentru credite (daca exista credite)

Documentele se prezinta in copie. Functie de specificul activitatii sau de durata de functionare, documentele mai sus mentionate pot fi restrinse sau extinse. Toate documentele finaciar – contabile trebuie sa fie stampilate si semnate.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA UNUI DOSAR DE ANALIZA
-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE-

 1. Autorizații pentru desfașurarea activității
 2. Registrul jurnal de încasări și plăți pentru luna decembrie 2002 și ultimele trei luni ale anului 2003
 3. Declarații de impunere cu viza Finanțe Publice pe ultimii 2 ani
 4. Cod fiscal
 5. Dovada sediului social (Contract de închiriere sau proprietate)
 6. Extras de cont curent în banca pe lei + specimen de semnatură (în copie cu ștampila în original a băncii și data eliberării)
 7. Act de identitate al persoanei ce va semna contractul de leasing
 8. Contracte de prestări servicii, colaborare
 9. Declarație pe propria răspundere referitor la alte obligații bănești de tip rate sau contracte de leasing
 10. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
 11. Garanții (dacă este cazul)
 12. Bilete la ordin (avalizate dacă este cazul)
 13. Dacă este cazul garanții imobiliare și documente necesare constituirii garanției
 14. Giranți –dacă este cazul

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA UNUI DOSAR DE ANALIZA
-PERSOANE FIZICE-

 1. Adeverinta de venit de la locul de munca (in conformitate cu modelul atasat)
 2. Cartea de munca
 3. Contractul de munca pe perioada nedeterminata
 4. Declaratie - angajament a solicitantului  - completata (conform modelului atasat)
 5. Cartea de identitate (sau B.I)
 6. Documentele referitoare la domiciliul actual (contract de proprietate sau contract de inchiriere)
 7. Documente referitoare la veniturile suplimentare ( provenite din inchirieri, dobanzi bancare, alte locuri de munca, etc.)
 8. Extras de cont curent pe lei cu copia specimenului de semnatura din banca
 9. Cerere de finantare – completata si semnata (formularul atasat)

Aceleasi documente sunt solicitate si girantului – persoana fizica (daca este cazul).

 

 

pagina de facebook, facebook page

© 2004 Logistic Center Group Romania. All Rights Reserved.